Wspólnie zadbajmy o czystą Polskę
z wyrzuć.DO

NASZA PRZYSZŁOŚĆ

jest w naszych rękach!

Nasza Misja

Naszą misją jest uzyskanie efektu synergii i współodpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne poprzez budowanie i rozwój prostego, intuicyjnego systemu oznaczeń opakowań oraz koszy na śmieci. Pozwoli on bez problemów segregować odpady i wybrać odpowiedni pojemnik zgodnie z jego oznaczeniem.

Naszym celem jest zaangażowanie i zaproszenie wszystkich podmiotów wprowadzających swoje produkty na polski rynek do udziału w kompleksowym programie jednolitych oznaczeń wyrzuć.DO.

Wierzymy, że idea zrównoważonego rozwoju to nie tylko świadoma odpowiedzialność za wpływ na teraźniejszość, ale przede wszystkim na kształtowanie przyszłości. Dlatego w równej mierze chcemy dążyć do budowania i umacniania współuczestnictwa podmiotów o wielorakich profilach działalności. Udział w programie pozwoli im wyróżnić się poprzez budowanie wspólnej wizji opartej na unikalnych wartościach dla środowiska, ekologii i ludzi.

Chcemy budować świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa w zakresie recyklingu i późniejszego wykorzystania materiałów. Zachęcać do właściwej segregacji ucząc a nie karząc, wskazując na nowoczesny wymiar patriotyzmu opartego na dbaniu o wspólne dobro jakim jest środowisko, w którym żyjemy i którego częścią jesteśmy.

O NAS

GRAJ W KOLORY z WYRZUĆ.DO

Z opakowaniami opatrzonymi znakiem wyrzuć.DO segregacja będzie prosta i intuicyjna.

PROSTA CZYNNOŚĆ A WAŻNA DLA PLANETY

Właściwa segregacja pozwoli w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i w dużej mierze zwiększyć ilość odzyskiwanych surowców.

RÓB TO DOBRZE Z WYRZUĆ.DO

To proste, by zacząć żyć ekologicznie i zrobić coś dla świata i siebie. Bo przecież wszyscy żyjemy na jednej planecie.

wyrzuć.DO

Poznaj system znaków wyrzuć.DO i zadbaj o środowisko. 
Pomóż ludziom dobrze segregować odpady, bo większość z nich chce to robić, ale nie zawsze wie jak.

o wyrzuć.do