Oznacz swój produkt znakiem 
wyrzuć.DO

GOLDEN GRAIN COFFEE Ltd

pierwszy partner programu wyrzuć.DO, który oznaczył opakowania produkowanych przez siebie kaw.

Zostań partnerem programu wyrzuć.DO

Kluczowym elementem naszego projektu jest udział biznesu w programie wyrzuć.DO. Tylko przez oznakowanie naszym znakiem większości produktów oferowanych na polskim rynku możemy dotrzeć do maksymalnej liczby odbiorców. Albowiem ogólnokrajowy – a może w przyszłości ogólnoeuropejski – zasięg odziaływania wyrzuć.DO pozwoli na zauważalne efekty. Pozwoli też przedsiębiorcom na zbudowanie swojego wizerunku jako firmy odpowiedzialnej społecznie i ekologicznie za miejsce w którym funkcjonują.

Naszym celem jest zaangażowanie i zaproszenie wszystkich podmiotów wprowadzających swoje produkty na polski rynek do udziału w kompleksowym programie systemu oznaczeń wyrzuć.DO. Wierzymy, że idea zrównoważonego rozwoju to nie tylko świadoma odpowiedzialność za wpływ na teraźniejszość, ale przede wszystkim na kształtowanie przyszłości. Dlatego w równej mierze chcemy dążyć do budowania i umacniania współuczestnictwa podmiotów o wielorakich profilach działalności.
Udział w programie pozwoli im wyróżnić się poprzez budowanie wspólnej wizji opartej na unikalnych wartościach dla środowiska, ekologii i ludzi.

wyrzuć.DO

Znaki systemu segregacji odpadów

Poznaj system znaków wyrzuć.DO i zadbaj o środowisko. 
Pomóż ludziom dobrze segregować odpady, bo większość z nich chce to robić, ale nie zawsze wie jak.