Gra w kolory, czyli jak segregować z 
wyrzuć.DO
?

wyrzuć.DO

Znaki systemu segregacji odpadów

Poznaj system znaków wyrzuć.DO i zadbaj o środowisko. 
Pomóż ludziom dobrze segregować odpady, bo większość z nich chce to robić, ale nie zawsze wie jak.

10 800 000 
ton odpadów

wyprodukowały w 2019 roku 
polskie gospodarstwa domowe, z czego:*

25

% odpadów
poddano recyklingowi

9

% odpadów
poddano kompostowaniu

21,5

% odpadów
przetworzono w energię

44,5

% odpadów
trafiło na wysypiska

* według danych Głównego Urzędu Statystycznego