O nas czyli 
kto i co w 
wyrzuć.DO

NASZA PRZYSZŁOŚĆ

jest w naszych rękach!

Nasza Misja

Naszą misją jest uzyskanie efektu synergii i współodpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne poprzez budowanie i rozwój prostego, intuicyjnego systemu oznaczeń opakowań oraz koszy na śmieci. Pozwoli on bez problemów segregować odpady i wybrać odpowiedni pojemnik zgodnie z jego oznaczeniem.

Naszym celem jest zaangażowanie i zaproszenie wszystkich podmiotów wprowadzających swoje produkty na polski rynek do udziału w kompleksowym programie jednolitych oznaczeń wyrzuć.DO.

Wierzymy, że idea zrównoważonego rozwoju to nie tylko świadoma odpowiedzialność za wpływ na teraźniejszość, ale przede wszystkim na kształtowanie przyszłości. Dlatego w równej mierze chcemy dążyć do budowania i umacniania współuczestnictwa podmiotów o wielorakich profilach działalności. Udział w programie pozwoli im wyróżnić się poprzez budowanie wspólnej wizji opartej na unikalnych wartościach dla środowiska, ekologii i ludzi.

Chcemy budować świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa w zakresie recyklingu i późniejszego wykorzystania materiałów. Zachęcać do właściwej segregacji ucząc a nie karząc, wskazując na nowoczesny wymiar patriotyzmu opartego na dbaniu o wspólne dobro jakim jest środowisko, w którym żyjemy i którego częścią jesteśmy.

Pomysł zrodzony z potrzeby pomocy światu i nam samym

Gdy polski Sejm w 2013 roku ustawowo uregulował zasady segregacji, odbioru i przetwarzania odpadów zwany potocznie "ustawą śmieciową", wielu ludzi krytykowało ten pomysł wskazując na jego wady i jako kolejną formę obciążeń obywateli. Wiadomo było od początku, że określone zasady będą swoistym eksperymentem mającym wyznaczyć kierunki rozwoju odbioru, segregacji i recyklingu odpadów, przetestować procedury oraz przyzwyczaić obywateli do pochylenia się nad segregacją odpadów. Jedno jest pewne – był to ruch niezbędny, potrzebny i zmierzający w dobrym kierunku.
Jedną z wad jakie można było zauważyć od czasu wejścia w życie ustawy, był brak jednolitych dla całego kraju zasad odbioru i przetwarzania odpadów, a także brak edukacji społecznej.

Zmiana przyszła w 2019 roku wraz nowelizacją ustawy i ujednoliceniem przez ustawodawcę systemu – między innymi w zakresie kolorów pojemników oraz szczegółowego opisania co i gdzie wyrzucać. Jednak i tu pojawiły się kolejne problemy, gdyż za zmianami prawnymi nie poszła szeroka kampania edukacyjna. Ludzie mimo chęci segregowania odpadów w swoich domach i firmach, często nie wiedzieli lub nie byli pewni do którego kosza co wyrzucać... i często robili to źle. Niestety odpowiedzią władz lokalnych (np. Warszawy) była zapowiedź karania tych, którzy z segregacją sobie nie radzą, natomiast cały ciężar edukacji spadł na obywateli. Sankcje w formie kar, niosą za sobą ogromne ryzyko w postaci palenia, zakopywania lub wywożenia odpadów w różne miejsca np. do lasów.

Wobec takiej sytuacji, postanowiliśmy nie być obojętni. Kierując się wartościami, jakie wyznajemy w niesieniu pomocy innym, byciu integralną częścią natury, tworzeniu przestrzeni ekukacyjnej, postanowiliśmy pomóc wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym. W 2019 roku powstały podwaliny systemu oznakowania produktów, który w prostyi intuicyjny sposób – niezależnie od wieku czy wykształcenia – pozwoliłby bez zbędnego zaangażowania segregować odpady w naszych domach i firmach, bez doktoryzowania się i zastanawiania "co, gdzie i do którego".

W pierwszym odruchu pomyśleliśmy, że tworzenie tego typu znaków jest zbędne, "bo przecież to oczywiste i wszyscy wiedzą", Jednak potwierdzeniem słuszności wybranej drogi były przeprowadzone przez nas badania wśród różnych środowiskach. Dzięki ankietom poznaliśmy ogólną wiedzyę społeczeństwa na temat segregacji odpadów oraz potrzeby wprowadzenia systemu oznakowania opakowań. Badanie przeprowadziliśmy na przełomie 2019 i 2020 roku wśród różnych grup społecznch – uczniów, studentów i dorosłych. Wyniki badań pokazały nam, że to co wydaje się oczywiste – wcale oczywistym nie jest. Odpowiedzi na zadawane pytania często wskazywały, że wiele produktów i opakowań wykorzystywanych w naszym życiu jest źle wyrzucana / segregowana i trafia do niewłaściwej frakcji. Przykłady takie jak wyrzucanie kartonów po mleku do niebieskiego pojemnika na papier (72%) lub zepsutego mięsa i jajek do odpadów BIO (87%) to tylko najczęstsze z wielu błędów. 

Niestety z powodu COVID-19 prace nad wdrożeniem projektu opóźniły się aż do jesieni 2020 roku, kiedy po wielu miesiącach projektów, analiz oraz testów udało się nam wypracować jednolity i spójny system. Potwierdzeniem właściwej drogi jaką obraliśmy było złożenie wniosków patentowych do Urzędu Patentowego RP. 
Przełomowym i ważnym krokiem było docenienie naszego programu przez brytyjską firmę Golden Grain Coffee Ltd., która jako pierwsza 1 października 2020 roku uzyskała licencję i umieściła znak wyrzuć.DO na opakowaniach produkowanej przez siebie kawy Black Panther Coffee. Cieszy nas również duże zainteresowanie innych firm oraz instytucji chcących dołączyć do doprogramu wyrzuć.DO oraz wsparcia jego promocji.

wyrzuć.DO

Poznaj system znaków wyrzuć.DO i zadbaj o środowisko. 
Pomóż ludziom dobrze segregować odpady, bo większość z nich chce to robić, ale nie zawsze wiedzą jak.