Co oznaczają symbole na opakowaniach?

wyrzuć.DO

Znaki systemu segregacji odpadów

System znaków wyrzuć.DO ma za zadanie pomóc każdemu z nas w codziennej segregacji odpadów i wyrzucaniu ich do odpowiednich pojemników.