Czym jest projekt 
wyrzuć.DO
?

NASZA PRZYSZŁOŚĆ

jest w naszych rękach!

Nasza Misja

Naszą misją jest uzyskanie efektu synergii i współodpowiedzialności za otaczające środowisko naturalne poprzez budowanie i rozwój prostego, intuicyjnego systemu oznaczeń opakowań oraz koszy na śmieci. Pozwoli on bez problemów segregować odpady i wybrać odpowiedni pojemnik zgodnie z jego oznaczeniem.

Naszym celem jest zaangażowanie i zaproszenie wszystkich podmiotów wprowadzających swoje produkty na polski rynek do udziału w kompleksowym programie jednolitych oznaczeń wyrzuć.DO.

Wierzymy, że idea zrównoważonego rozwoju to nie tylko świadoma odpowiedzialność za wpływ na teraźniejszość, ale przede wszystkim na kształtowanie przyszłości. Dlatego w równej mierze chcemy dążyć do budowania i umacniania współuczestnictwa podmiotów o wielorakich profilach działalności. Udział w programie pozwoli im wyróżnić się poprzez budowanie wspólnej wizji opartej na unikalnych wartościach dla środowiska, ekologii i ludzi.

Chcemy budować świadomość ekologiczną naszego społeczeństwa w zakresie recyklingu i późniejszego wykorzystania materiałów. Zachęcać do właściwej segregacji ucząc a nie karząc, wskazując na nowoczesny wymiar patriotyzmu opartego na dbaniu o wspólne dobro jakim jest środowisko, w którym żyjemy i którego częścią jesteśmy.

wyrzuć.DO

Znaki systemu segregacji odpadów

Poznaj system znaków wyrzuć.DO i zadbaj o środowisko. 
Pomóż ludziom dobrze segregować odpady, bo większość z nich chce to robić, ale nie zawsze wie jak.